SOFTWARE TOEPASSING: Meetklokken bewaken het aan- en losdraaien van de bouten

In de nucleaire sector is het belangrijk om alle handelingen volgens strikte procedures uit te voeren en voldoende controlemechanismen in te bouwen. Voor de Kerncentrale van Doel ontwikkelde VANASOFT een systeem om bij het openen en sluiten van een reactorvat de exacte positionering van de bouten te meten.

Elk reactorvat in de kerncentrale wordt afgesloten door een deksel met, afhankelijk van het type, 58 of 64 bouten. Bij elke periodieke revisie worden deze bouten los en nadien weer vastgedraaid met behulp van een frame dat op het deksel geplaatst wordt. Het mechanisme dat VANASOFT ontwikkelde, meet gelijktijdig de verticale verplaatsing van alle afzonderlijke bouten. Hiervoor gebruikt men meetklokken met een electronische interface. Een speciaal ontwikkelde software evalueert deze meetwaarde en geeft een alarm wanneer de positie van één van de bouten te zeer afwijkt van het gemiddelde.

SOFTWARE DETECTEERT AFWIJKINGEN

De meetklokken die in deze toepassing gebruikt worden, zijn van het type DIGIMATIC en MITUTOYO. Digimatic slaat op het feit dat de meetwaarden via een digitale uitgang op de klok doorgestuurd kunnen worden naar een PC of specifieke rekeneenheid. In dit geval maakt men gebruik van interfaces van het type IBRit-mct die telkens 8 klokken tegelijk (om de 125 msec) uitlezen. Met een bussysteem worden vervolgens alle interfaces met elkaar verbonden tot men nog één enkel signaal heeft met alle meetwaarden. Dat gaat via een low capacitance kabel over een afstand van zowat 30 meter naar een PC in de controlekamer.

De software die voor deze toepassing ontwikkeld werd, maakt gebruik van een nulstelling bij het begin van elke actie, los van de meetwaarden die op dat moment door de klokken worden aangegeven. Vervolgens worden periodiek alle meetwaarden ingelezen en wordt daarvan een gemiddelde berekend, waarbij men de laagste en hoogste waarde buiten beschouwing laat om een zo representatief mogelijke waarde te bekomen. Dit gemiddelde komt op het schermen wordt als referentie gebruikt om na te gaan of alle meetwaarden zich binnen een bepaalde tolerantiegrens  bevinden. Als dat niet het geval is, wordt de betreffende meetklok op het scherm in kleur aangeduid en wordt een alarm gegenereerd. Het is dan aan de supervisor om te beoordelen of men moet ingrijpen en om de betreffende meetklok al dan niet tijdelijk buiten beschouwing te laten voor het vervolg van de operatie.

 

Voor een algemeen overzicht MAGAZIJNINRICHTING: klik HIER

 

  • LEMO
    LEMO

    Verviervoudiging van het aantal orderlijnen door de plaatsing van Modula-liften

  • Medpets
    Medpets

    Verhoogde capaciteit pakketverwerking met helft FTE’s!

Haal maximaal voordeel uit uw opslagsysteem met onze op maat gemaakte software

Haal maximaal voordeel uit uw opslagsysteem met onze op maat gemaakte software

Ik wil graag

Ik wil graag